Připravenost stavby / Etapy realizace (stavební předpoklady)

  • Objekt musí být zastřešen
  • Musí být osazena okna a dveře
  • Všechny stěny omítnuté
  • Pro instalaci skříní rozdělovačů musí být vysekány kapsy pro uložení skříněk
  • Musí být nainstalováno páteřní rozvodné potrubí od zdroje k rozdělovačům
  • Provedena vodoinstalace a elektroinstalace
  • Podlaha před pokládkou izolace musí být dostatečně pevná, rovná a očištěna o omítkové nečistoty 
  • Podlaha musí splňovat rovinnost v toleranci dle DIN 18202
  • Musí být připraven nivelační bod pro určení výšek
  • U místností nad zeminou musí být  provedena hydroizolace dle DIN 18195

 

Jaké jsou etapy realizace?

Systémová instalace s přípravou k vložení do harmonogramu stavby na podlahové topení

 
Podlahové topení, když je připravena skladba a výška podlahy Podlahové topení páteřní potrubí a rozdělovač Podlahové topení specializovaná montáž folie a potrubí

 

Zalití podlahového topení anhydritem Položení krytina – plovoucí podlahy, dlažba, koberec, lino aj. Podlahové topení bydlení a regulace