Topná zkouška - Grafy zahřívání

 Podlahové topení - Topná zkouška

 
Mezi provedením mazaniny a topnou zkouškou topení musí uplynout následující minimální časový interval:
 
U cementových potěrů 21-28dnů
U anhydritové lité podlahy 7-9dnů
Případně dle instrukcí výrobce a dodavatele lité či cementové podlahy.
 
Po vypnutí první etapy natápění podlahového topení je nutno potěr chránit před rychlým ochlazením a průvanem.