pibo
Produkty
Poslední objednávky
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 2 hodinami
Před 2 hodinami
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 10 hodinami
Před 10 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 8 hodinami
Před 8 hodinami
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 5 hodinami
Před 5 hodinami
Před 2 hodinami
Před 2 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 3 hodinami
Před 3 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 43 min.
Před 43 min.
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 10 hodinami
Před 10 hodinami
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 5 hodinami
Před 5 hodinami
Před 8 hodinami
Před 8 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 24 min.
Před 24 min.
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 56 min.
Před 56 min.
Před 14 min.
Před 14 min.
Napište nám

Montáž - Podlahové topení odborně i svépomocí / KROK za KROKEM

KOMPLETNÍ NÁVOD: na montáž podlahového topení ( krok za krokem + video s ukázkou montážních modulů v rodinném domě)

 

Instruktážní návod na podlahové topení s montáží svépomocí

 

Podlahové topení instalujeme po jednotlivých krocích:


 

Obvodový dilatační pás

Obvodový dilatační pás plní zásadní roli dilatace mezi konstrukcí potěrové desky a zdmi budovy. Trvale zabraňuje praskání a poškozování potěrové desky-podlahy v průběhu provozu podlahového topení. Zároveň plní funkci tepelné izolace, která zamezuje tepleným ztrátám z topné desky přes stěny budovy. Dilatační pás je obvykle měkký obvodový pás-zpěněný polyetylen o síle 8-10mm. K dilatačnímu pásu je připevněna separační folie, která se volně pokládá na polystyrenovou izolaci pro utěsnění prostoru mezi dilatační obvodovou izolací a polystyrénem. Dilatační pás připevněte po celém obvodu každé místnosti, kde bude instalováno podlahové teplovodní topení. Rohy místnosti se snažte co nejdokonaleji kopírovat. Vrchní část dilatačního pásu by měla přesahovat o více než 5cm plánované vrchní části potěrové desky.
 

 


 

Tepelná izolace – polystyren

Podlaha v celé místnosti musí být pokryta izolační vrstvou – polystyrenem. Tloušťka izolace v obytných místnostech ležících nad nevytápěnými prostorami nebo v přízemí nad základy se doporučuje vrstva polystyrenu o minimální tloušťce 8-10cm. V případě provádění izolace v místnostech nad vytápěnými prostory se doporučuje tloušťka 3-5cm. Doporučujeme použít polystyren o minimální hustotě výrobku EPS 100Z.
 
 
  • Do konstrukce podlahy neinstalujte více jak dvě vrstvy kročejové izolace.
  • Do konstrukce podlahy neinstalujte více jak tři vrstvy tepelné izolace.
  • Páteřní rozvody vždy instalujte do první vrstvy izolace.
  • Druhou vrstvu polystyrenu pokládejte vždy přes spáry první vrstvy.
  • Izolaci pokládejte vždy na rovný podklad.
  • Při použití polystyrenu na hydroizolaci použijte vždy separační folie pro oddělení izolace a hydroizolační vrstvy.
  • Stlačitelnost všech izolačních materiálů nesmí překračovat hodnotu 5 mm.
  • Vrstvy izolace pokládejte vždy mřížkovitě a stlačujte těsně k sobě.
 

 


 

Jak silnou izolaci pod podlahové topení zvolit?

 


 

Fólie / separační, reflexní, izolační

Na poslední vrstvu izolace, dle typu podlahového topení, položte separační, reflexní či izolační fólii. Fólie slouží k ochraně izolace proti protečení potěrové vody, tvorbě tepelných mostů, zabraňuje šíření tepla či chladu, rovnoměrně roznáší teplo, zpevňuje izolační vrstvu, pomáhá šíření tepla, tvoří teplotní bariéru případně izoluje. Fólie s montážním rastrem pomáhá a usnadňuje při montáži potrubního rozvodu. Fólii vždy ukládejte s přesahem a přelepte spoje montážní páskou.
 
 

 

Uchycení potrubí

FIXACE A  Podlahové teplovodní topení kotvené pomocí fixační příchytky FIXACE B   Podlahové teplovodní topení kotvené pomocí vodící lišty

Potrubí se instaluje přímo na položenou folii a je fixováno pomocí příchytek. V případě klasického polystyrenu doporučujeme použití příchytky U80L, kdy tato příchytka je speciálně konstruována pro fixaci potrubí do běžného polystyrenu. Vlastnosti příchytky vykazují jednoduchou instalaci, příchytka perfektně fixuje potrubí na polystyren, potrubí se díky tomu nevytahuje. Robustní příchytka U80L je díky své konstrukci špičkovým  pomocníkem a zabezpečí perfektní výsledek.
 
Vodící fixační lišta je pomocí příchytek nebo samolepu na zadní straně lišty kotvena na vrchní vrstvu izolace pokrytou folií. Potrubí je dle projektového schématu vkládáno do úchytů fixační lišty.

 


 

Uložení topných okruhů

Jednotlivé okruhy v místnostech je potřeba instalovat dle předem připraveného plánu uložení potrubí. Potrubí se pokládá jednoduše rozvinováním trubky z cívky nebo vytahováním z odvinovacího zařízení. Potrubí zatlačujte pod pravým úhlem do vodící lišty nebo uchyťte potrubí pomocí fixační příchytky. Požadované ohyby potrubí lze snadno a jednoduše provádět rukou. Dodržujte pravidlo, že maximální dovolený poloměr ohýbaného potrubí nesmí překročit pětinásobek vnějšího průměru potrubí Top Heating.
 

Technika pokládání potrubí – spirálové uložení

Začátek potrubí napojte na rozdělovač. Potrubí začněte ukládat od vnější obvodové zdi směrem ke středu místnosti. Nejbližší vzdálenost potrubí od zdi je 15mm. Pokud chcete vytvořit v celé místnosti rozteč potrubí 200mm, tak instalujte potrubí do středu místnosti s roztečí 400mm. Ve středu místnosti potrubí otočte o 180 stupňů a středem vytvořeného prostoru instalujte potrubí zpět. Tímto vytvoříte požadovanou rozteč 200mm v celé místnosti. Konec instalovaného potrubí napojte do požadovaného umístění na rozdělovač. Stejným způsobem vytvoříte jakoukoli rozteč. 
 
 

 

Doporučené kladení potrubí / uspořádání potrubí v místnosti

 


 

Rozdělovače podlahového topení

 
Rozdělovače slouží k distribuci a regulaci tepla do jednotlivých místností. Rozdělovače se nejčastěji umísťují do skříně (nástěnná, podmítková).
Na jeden rozdělovač lze připojit maximálně 10-12topných okruhů. Rozdělovače jsou vybaveny regulačními ventily, uzavíracími ventily, průtokoměry,
teploměry aj.armaturami dle potřeb systému vytápění. Na rozdělovače se dají nainstalovat servophony pro nadřazenou regulaci místností.
 

Připojení potrubí TH RED 16mm na rozdělovač

Zatlačte konec trubky pod vodící drážku skříňky. Před zatlačením potrubí do skříňky trubku pečlivě ohněte do požadovaného tvaru pro připojení na rozdělovač. Přiložte potrubí k příslušnému vývodu na rozdělovači a potrubí zkraťte na požadovanou délku. Konec potrubí vystřeďte a skoste vnitřní hranu pomocí „vyhrdlení potrubí. Na potrubí nasaďte kompresní svěrné šroubení a pomocí klíče přišroubujte dostatečným tlakem na rozdělovač.

 

 

 


 

Tlakové zkoušky – podlahové teplovodní topení

Tlaková zkouška podlahového topení tlakem ve shodě s normou DIN EN 1264-4.
 
Všechny okruhy podlahového topení musí být po instalaci odzkoušeny z hlediska těsnosti a úniku pomocí tlakové vody. Každý okruh je potřeba pečlivě pomocí tlakové vody naplnit a dokonale odvzdušnit. Tlaková zkouška se provádí ihned po instalaci podlahového topení napojeného na rozdělovače. Tlaková zkouška musí být provedena také bezprostředně před nanášením lité anhydritové podlahy či betonového potěru.
 
Zkušební tlak pro podlahové topení dle norem je minimálně 1.3 násobek maximálního provozního tlaku(provozní tlak je tlak při ohřáté vodě na teplotu 40-50stupňů). 
Doporučený tlak pro zkoušení potrubí Top Heating je 3 až maximálně 6 bar po dobu 24 hodin. Při provádění zkoušky podlahového topení vždy uzavřete kulové kohouty do vstupu a výstupu z rozdělovače, tak aby bylo možno tlakovou zkoušku omezit pouze na kontrolovanou oblast podlahového topení.
 
Přístroje na měření tlaku vody doporučujeme používat s přesností na 0,1 bar. Zkušební tlak nesmí klesnout o více než 0,1-0,25 bar a nesmí docházet k jakýmkoli netěsnostem. Upozorňujeme na možnou diferenci teplé a studené vody při tlakování. Při nanášení lité podlahy či potěru, je nutné udržovat kontrolní tlak neprodyšnosti na úrovni minimálně 3 bar. V případě že vznikne nebezpečí zamrznutí vody v potrubí použijte nemrznoucí směs případně tlakujte rozvody potrubí pomocí kompresoru. 
 
Tlaková zkouška podlahové topení dle DIN EN 1264-4
Zkušební tlak: 3-6 bar
Trvání zkoušky: 24 hodin
Rozdíl tlaku v průběhu zkoušení: 0,1 – 0,25 bar
Podrobte všechny spoje vizuální zkoušce
Jak tlakovat: tlakovou instalatérskou pumpou, vodovodním řadem, kompresorem
 

 


 

Ukázka protokolu o tlakové zkoušce podlahového topení

 

VIDEO NÁVOD: TYPY montážních modulů podlahového topení v běžném rodinném domě (podlahové teplovodní topení)

Co doporučujeme shlédnout:

0:13" vynechané podlahové topení pro vestavěné skříně
0:31" ukázka modulu podlahové topení Kuchyňská linka
0:49" ukázka modulu podlahové topení Francouzské okno
0:56" vynechané podlahové topení pro krb
1:23" ukázka MODULU - venkovní ochlazovaná zeď
1:26" vynechané podlahové topení pro sprchový kout
2:15" ukázka modulu podlahové topení patro venkovní ochlazované zdi
2:50" vynechané podlahové topení pro velkou vanu
3:11" ukázka modulu podlahové topení patro venkovní ochlazované zdi

 

Vyhledávací dotazy související se slovy: podlahové topení

podlahové topení cena
podlahové topení svépomocí
podlahové topení diskuze
podlahové topení teplovodní
elektrické podlahové topení
podlahové topení návod
podlahové topení rehau
podlahové topení cena m2
podlahové vytápění cena
podlahové vytápění nevýhody
teplovodní podlahové vytápění
podlahové vytápění skladba
podlahové vytápění elektrické
podlahové vytápění dřevěná podlaha
podlahové vytápění pod plovoucí podlahu
podlahové vytápění montáž

 

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.