pibo
Produkty
Poslední objednávky
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 8 hodinami
Před 8 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 8 hodinami
Před 8 hodinami
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 3 hodinami
Před 3 hodinami
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 56 min.
Před 56 min.
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 hodinou
Před 1 hodinou
Před 10 hodinami
Před 10 hodinami
Před 2 hodinami
Před 2 hodinami
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 2 hodinami
Před 2 hodinami
Před 10 hodinami
Před 10 hodinami
Před 24 min.
Před 24 min.
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 43 min.
Před 43 min.
Před 5 hodinami
Před 5 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 6 hodinami
Před 6 hodinami
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 14 min.
Před 14 min.
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Před 2 dny
Před 2 dny
Před 7 hodinami
Před 7 hodinami
Před 12 hodinami
Před 12 hodinami
Před 5 hodinami
Před 5 hodinami
Před 1 dnem
Před 1 dnem
Napište nám

Obecné informace podlahové teplovodní topení

Obecné informace podlahové teplovodní topení

Podlahové teplovodní topení,  je navrženo pro vytápění povrchů místností. Díky vytápění relativně velkých ploch, může být tento topný systém provozován při nízkých povrchových teplotách a nízké teplotě vstupní topené vody.

Podlahové topení je nejlepším řešením moderních vytápěcích systémů s technologií založenou na nízkých teplotách s použitím tepelných zdrojů jakou jsou tepelná čerpadla, úsporné kondenzační kotle, elektro kotle a akumulační zdroje vytápění.

Podlahové teplovodní topení díky těmto možnostem nabízí významné benefity v úsporách energií a snížení nákladů na vytápění.

V průběhu teplejších částí roku se podlahové topení, vybavené správnými regulačními prvky, může používat také pro chladící účely. Místo teplé topné vody, která cirkuluje potrubím v zimním období, cirkuluje potrubím voda chladící. Běžné podlahové teplovodní topení se takto změní na systém s chladícím účinkem.

Princip vytápění podlahovým topením zahrnuje instalaci topného potrubí do podlahy, kde potrubím cirkuluje topná vody. Pod topným potrubím jsou položeny vrstvy tepelné izolace, nejčastěji polystyren. Izolace je upevněna k nosnému povrchu (beton základ, nosné stropní desky). Izolační vrstva je dle norem chráněna separační nebo reflexní folií (někdy také izolační folií a zvukovou izolací), aby se zabránilo prosáknutí potěrové vody nebo anhydritové lité podlahy.

Topné potrubí se podle uspořádání systému instalují buď dovnitř (doporučeno), nebo pod vrstvu pro distribuci zatížení s další povrchovou krytinou umožňující běžné používání podlahy.

Vrstva pro rozložení zatížení běžného chodu místnosti je vytápěna topnou vodou, která proudí potrubím. Nejčastěji průměru 16mm. Teplo se z  topných trubek šíří prostřednictvím vrstvy pro rozložení zatížení (potěr) k povrchu podlahové krytiny. Z povrchové krytiny je teplo šířeno sáláním do prostoru místnosti.

 

Spolehlivost potrubí

Již při fázi plánování teplovodního podlahového topení do rodinného domu jsou klíčovými faktory: spolehlivost, životnost, jednoduchá integrovatelnost do skladby podlahy a snadná práce při instalaci potrubí. Potrubí Top Heating RED samozřejmě splňují všechny tyto faktory a příslušné normy. Potrubí pro podlahové topení Top Heating RED mají 100% těsnost vůči jakékoli difúzi, jsou perfektně ohebné, dostatečně pevné, tvarově stabilní, bez paměťového efektu, lze je velmi snadno ohýbat rukou, jsou 100% odolné vůči korozi, nevyžadují jakoukoli údržbu ani opravy a pokládka potrubí je mimořádně rychlá.

 

Velká výhoda potrubí Top Heating RED 16mm pro instalaci svépomocí

Velmi snadné ohýbání rukou (bez nástrojů) bez efektu vracení se potrubí do původního stavu (potrubí nemá paměťový efekt).

Potrubí i přes snadné ohýbání je při provozu 100% stabilní a velmi pevné.

Potrubí po ohybu nevykazuje jakékoli trhliny i při náročných obloucích.

Stabilita potrubí vykazuje ty nejlepší vlastnosti na trhu.

 

Díly používané pro teplovodní podlahové topení Top Heating jsou konstruovány tak, aby byla tvořena plná kompatibilita pro jednoduchou a snadnou instalaci s maximální úsporou nákladů.

 

Výhody: Teplovodní podlahové topení

Hlavní výhody systémů podlahového topení jsou následující:

 • velké úspory nákladů na běžný provoz
 • nákladově velmi úsporná a rychlá instalace
 • podlahové topení je kompatibilní se  všemi dostupnými zdroji tepla
 • udržuje podlahu příjemně teplou a temperovanou
 • teplo je šířeno sáláním což zvyšuje pohodlí
 • rovnoměrná teplota ve vytápěných místnostech
 • nedochází k šíření prachu – je zabezpečen vyšší hygienický komfort pro alergiky a lidi s respiračními problémy
 • podlahové teplovodní topení je nejvhodnějším systémem topení pro novostavby, ale také pro rekonstrukce a modernizace stávajících budov
 • kombinace s radiátory je bez problémů možná díky moderním regulačním prvkům
 • minimální náklady na údržbu či servis
 • bez projevu průvanu
 • nízké investiční náklady
 • je vyloučeno riziko úrazů a popálenin o radiátory
 • podlahové topení lze použít také jako chladící systém
 • potrubí Top Heating RED s vyznačuje 100% těsností vůči jakékoli difúzi, je perfektně ohebné, dostatečně pevné, tvarově stabilní, bez paměťového efektu, lze  velmi snadno ohýbat rukou,  100% odolné vůči korozi, nevyžadují jakoukoli údržbu ani opravy a pokládka potrubí je mimořádně rychlá
 • volné uspořádání místností a perfektní přizpůsobení jakémukoli typu architektury
 • podlahové topení je odolné vůči vandalství ať již nezvaných návštěvníků, tak vykazuje vysokou odolnost vůči poškození ze strany dětí

 

Vyšší úroveň komfortu je značka podlahového topení Top Heating

Podlahové teplovodní topení je v současné době nejlepším systémem vytápění rodinných domů díky využívání nejnovějších technologií vytápění, regulace a také uplatnění nových velmi sofistikovaných materiálů navržených tak, aby bylo dosaženo maximální úrovně izolačního standardu.

Podlahové vytápění je zkonstruováno tak, aby prostřednictvím plochy místnosti zajistilo rovnoměrnou distribuci a sálání příjemného, neagresivního, tepla. Tímto se vytváří  ideální pokojové klima, které navyšuje náš celkový příjemný pocit z bydlení – což je jeden ze základních požadavků na kvalitu života.

Nejnovější inovační systémy podlahového topení (jedním z nich je také značka Top Heating) vysílají teplo přesně na ta místa, kde je ho nejvíce potřeba. Téměř ideální teplotní profilu podlahového topení Top Heating zajišťuje stálé a rovnoměrné pokojové klima.

 

Pocit příjemné-komfortní teploty osoby v místnosti je dán těmito faktory:

 • teplotou vzduchu
 • rychlostí prodění vzduchu
 • vlhkostí vzduchu
 • typem distribuce tepla
 • činností osoby
 • ošacením osoby
 • povrchovou teplotou stěn a podlahy

 

 

VÍTE ŽE: 

Lidský organismus pociťuje nejpříjemnější pocit, pokud může alespoň 45% svého sdílení tepla regulovat prostřednictvím vyzařování tepla

A proč to tak je?

Lidská látková výměna je exotermním procesem, při němž vzniká tělesné teplo. Různé části lidského těla mají různě vysoký převod tepla a vyžadují odpovídající temperované zóny. Když je například oblast hlavy s větším převodem tepla teplejší než oblast nohou s menším převodem tepla, bude omezena naše schopnost předávat teplo a klima se bude jevit jako nepříjemné. Proto je podlahové topení  pro lidské tělo a organismus ideálním systémem vytápění.

 

Podlahové topení a samoregulační efekt

U podlahového teplovodního vytápění se pozitivně projevuje efekt samoregulace. Předávání tepla z podlahového topení se uskutečňuje jen v případě, vzniká-li teplotní rozdíl mezi vzduchem v obytné místnosti a topnou podlahou. To znamená, že když teplota vzduchu v místnosti přídavnými zdroji tepla, jako je sluneční záření nebo tělesná teplota přítomných osob stoupne o 1 °C a tím se sníží teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a povrchovou teplotou topné podlahy, sníží se také předávání tepla z podlahy o 25 %.

 

Komfortní hygiena a bezpečnější pro Vaše Zdraví

Zdravotní vliv topení a hygiena prostoru jsou dva základní požadavky pro nové domy, pokud mluvíme o příjemném pocitu, pro který si nový dům pořizujeme. Tento důvod hovoří pro podlahové topení a zároveň z hlediska hygieny nabývá velmi zásadního významu.

Příjemně teplé a suché podlahy znamenají absolutně nepřátelské prostředí pro vyvolávače alergických reakcí (prachový roztoči). Sálavé topení významně snižuje nebezpečí vniku vlhkosti a kondenzace do zdí a omítkovin, což zabraňuje šíření plísní. Velmi účinné sálavé podlahové topení a nízká intenzita proudění vzduchu při topení, pomáhá zabraňovat v pohybu prachových částic přenášených vzduchem. Tento důvod přináší do většiny nových nemocničních zařízení již jen systémy podlahového topení. Údržba lapačů prachu a nečistot – radiátorů se stává minulostí. Hromadění prachu a nepraktická údržba za a pod radiátory také odpadá. Do vyššího komfortu zdraví se dá také zahrnout nemožnost poranění o ostré rohy nebo předměty (radiátory) vyčnívajících do místností.

 

Volné uspořádání místnosti – architektonická svoboda

Podlahové teplovodní topení je v místnosti a v celém domě v podstatě neviditelné. Díky tomu nabízí maximální volnost a svobodu při architektonickém návrhu. Uspořádání místnosti je bez vlivu jakéhokoli součásti topení a díky tomu můžete optimálně využít celou místnost. Neexistují zde žádné rušivé prvky, nešikovné a nevzhledné radiátory, které zabírají cennou užitnou plochu vaší místnosti a znesnadňovaly vaše plány na optimální uspořádání. Podlahové teplovodní topení je přirozenou částí konstrukce domu a klíčovým prvkem moderní architektury.

 

Významné úspory nákladů a energetická efektivita

Energetická efektivita a s tím spojené úspory nákladů vždy vychází z precizní volby jednotlivých komponentů: vhodná a dostatečně efektivní tepelná izolace (polystyren), správné nadimenzování a výběr zdroje (tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, elektro kotel), volba vhodných regulačních prvků (rozdělovače, termostatu, regulace) a typ instalovaného systému vytápění, to vše významně ovlivňuje úroveň spotřeby energií a to kolik každý měsíc zaplatíte.

Větší teplosměnné plochy využité pro předávání tepla sáláním u podlahového topení znamenají, že lze efektivněji dosáhnout příjemnějšího pokojového klimatu při teplotách o 1-2 stupně nižší než u radiátorového topení použitého pro dosažení pocitově stejného účinku. Energetická efektivita v tomto faktoru je vyjádřena úsporou: snížení pokojové teploty o 1 °C zabezpečí úsporu energie o cca 6%. Nové nízkoenergetické rodinné domy jsou nyní vybaveny také vysoce efektivní izolační konstrukcí, kterou podlahové topení využívá pro vytváření špičkového klimatu při teplotě topné vody 28-42°C.

Podstatným snížením provozních teplot docílených instalací efektivního podlahového topení umožňuje využití nejmodernějších nízkoteplotních kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel, solárních i fotovoltaických energií.

Podlahové teplovodní topení Top Heating je energeticky efektivní systém orientovaný na budoucnost. A je  konstruované tak, aby významně přispívalo k úsporám energií,  úsporám nákladů a ochraně životního prostředí.

 

Aplikační rozsah pro teplovodní podlahové topení

Plošné podlahové topení lze konstrukčně použít ve všech typech rodinných domů, budov veřejného, komerčního a průmyslové sektoru.

Zajímavost: 50% veškerých nových rodinných domů v Německé republice je v současné době vybavováno systémy podlahového vytápění.

 

Systém podlahového plošného topení je obzvlášť vhodný pro následující realizace stavební výstavby:

 • všechny typy rodinných domů
 • administrativní a kancelářské objekty
 • komerční a průmyslové budovy / haly
 • montážní, servisní a údržbářské dílny
 • autoservisy, autosalóny
 • nemocniční zařízení, domovy důchodců a pečovatelské domy
 • sklady a distribučně-logistická centra
 • laboratoře a potravinářské provozovny
 • školy, školky, mateřinky a střediska pro náctileté i mládež
 • kostely, mešity a muzea
 • restaurace, hospody a bary
 • supermarkety, tržnice a veletržní areály
 • bazény, sauny, sanitární prostory
 • garáže a příjezdové cesty

 

Individualita pro uživatele a podlahové topení

Projektant v oboru TZB či stavebník může, díky systému podlahového topení, uspořádat stavební konstrukci podlahy podle individuálních potřeb stavby, uživatele a místních povětrnostních podmínek. Standardní tepelnou izolaci lze instalovat současně s podlahovým topením díky volbě vícevrstvých fólií, na které se kotví topné potrubí. Rychlost a vzájemná kompatibilita prvků je záruka perfektního výsledku.

Systém vedení podlahového topení lze položit ve tvaru spirály či meandru. Konečná podlahová krytina nemá žádný vliv  na zvolený způsob uspořádání a upevnění potrubí.

 


Normy a směrnice pro teploty u podlahového topení

Teploty vzduchu v místnosti podle ČSN EN 12831

 • V obytných a pobytových místnostech: 20 °C
 • V koupelnách: 24 °C
 

Teploty vzduchu v místnosti podle nejčastějších požadavků uživatelů

 • V obytných a pobytových místnostech: 22-23 °C
 • V koupelnách: 24-28 °C
 

Povrchové teploty

Pro podlahové a stěnové povrchy, které jsou přímo v kontaktu s osobami, je nutno ze zdravotního a fyziologického důvodů dodržovat maximální přípustné povrchové teploty podlahových krytin a omítkovin, a to takto:
 • Pobytová zóna 29 °C
 • (okrajové zóny) 35°C
 • Stěna: 35 °C

 


Připravenost stavby / etapy realizace (stavební předpoklady)

 • objekt musí být zastřešen
 • musí být osazena okna a dveře
 • všechny stěny omítnuté
 • pro instalaci skříní rozdělovačů musí být vysekány kapsy pro uložení skříněk
 • musí být nainstalováno páteřní rozvodné potrubí od zdroje k rozdělovačům
 • provedena vodoinstalace a elektroinstalace
 • podlaha před pokládkou izolace musí být dostatečně pevná, rovná a očištěna o omítkové nečistoty
 • podlaha musí splňovat rovinnost v toleranci dle DIN 18202
 • musí být připraven nivelační bod pro určení výšek
 • u místností nad zeminou musí být splněna provedena hydroizolace dle DIN 18195

 


Podlahové krytiny (vhodnost) - Stanovení tepelného odporu

 

Velký výběr moderních podlahových krytin dává k dispozici širokou škálu různorodých výrobků a typů podlahových krytin pro obytné prostory vybavené podlahovým topným systémem.

Výběr krytiny doporučujeme učinit již ve stádiu projektu a plánování protože charakteristiky pro různé typy podlahových krytin jsou a mohou být odlišné. Určením podlahové krytiny pro každou místnost ještě před instalací podlahového topení předejdete problémům a zbytečným vícenákladům v průběhu výstavby. Velkou pozornost je zapotřebí věnovat důležité hodnotě každé podlahové krytiny a to je tepelný odpor vyjadřovaný veličinou RλB. Tuto veličinu ve stavebnictví upravuje norma DIN EN 1264-3.

 

DŮLEŽITÉ!

U podlahové krytiny nesmí být překročena hodnota RλB = 0,15 m2 K/W, respektive:  tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu RλB = 0,15 (m2 x K)/W.

 


Podlahové krytiny / Vhodnost pro podlahové topení

 

Kamenná a keramická dlažba

Pro podlahové topení je kamenná a keramická dlažba nejvhodnější podlahovou krytinou.

Tuto krytinu lze aplikovat bez omezení běžnými řemeslnými postupy pokládky.

 

Keramické a kamenné dlažby lze pokládat pomocí postupu tenkého nebo silného tmelového lože.

V případě vyšší konstrukční výšky silnějšího maltového lože může mít podlahové topení delší dobu reakce a dobu zahřívání.

 

Parkety / dřevěné podlahy a vlysy

Pro podlahové teplovodní topení jsou bez problémů použitelné dřevěné parketové prvky či jiné dřevěné krytiny.

Teplený odpor krytiny vůči prostupu tepla se nesmí zvyšovat dodatečnými materiály jako je například folie či papírové vlnité lepenky.

Parkety je vhodné lepit na trvale elastické lepidlo. Vlhkost dřeva musí odpovídat přípustným hodnotám dle normy.

Je také nutno počítat s tvorbou menších expanzních spár.

Tloušťka by obecně neměla překročit 15mm.

 

Plastové podlahové krytiny (vinyl, PVC aj.)

Pro podlahové plošné topení je obecně vhodná jakákoli plastová krytina kde výrobce udává vhodnost pro podlahové topení.

Plastové-vinylové a PVC dílce čí pásy doporučujeme vždy přilepit k podkladnímu potěru.

 

Textilní podlahové krytiny (koberce)

Podlahové topení koberceKoberce je vhodné bez problémů použít. Doporučujeme překontrolovat vhodnost použití u výrobce, která je značena nákresem uspořádání podlahového topení se třemi šipkami nahoře.

Připevnění koberce k potěru je doporučeno přilepením.

Síla kobercové krytiny by neměla překročit 10 mm.

 

Obecné doporučení: vždy překontrolujte a dodržujte aplikační zásady výrobců podlahových krytin. Před instalací vždy řádně překontrolujte doporučení týkající se instalace, pokládky a provozu podlahové krytiny.

 

Stanovení tepelného odporu

Při výpočtu teplotních a technických parametrů (výpočet teploty vstupní topné vody a s tím spojené rozteče potrubí) pro podlahové topení do rodinných domů a jiných objektů je potřeba dbát na tepelný odpor podlahové krytiny.

Tepelný odpor podlahové krytiny nesmí překročit hodnotu RλB = 0,15 (m2 x K)/W

Hodnota tepelného odporu podlahové krytiny musí být pro každou místnost správně vypočtena. Pro obecné navrhování podlahové krytiny doporučujeme použít hodnoty z tabulky.

 

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.